Kategorya: Mga Karera Sa Militar Ng Us

Ang subtest ng Arithmetic Reasoning ng ASVAB ay binubuo ng 30 multiple choice na tanong, na dapat sagutin sa loob ng 36 minuto. Kumuha ng ilang sample na tanong.